Gör en reklamationsansökan

Obs!

Gäller det en vanlig retur/återköp av produkter, kontakta dormakaba (order) på telefon 031-355 20 00.

Innan du går vidare, se till att du har följande information till hands
(finns på order, följdesedel och faktura):

  • Kundnr
  • Ordernr/Fakturanr med aktuell produkt
  • Batchnr om det finns på produkten

Önskas ej ersättningsprodukt måste ordernr/fakturanr anges.